Zepcam tham dự Milestone Partner Open Platform Days

Zepcam tham dự Milestone Partner Open Platform Days

Zepcam tham dự Milestone Partner Open Platform Days

Cảnh sát Áo sử dụng Body worm camera của Zepcam

Cảnh sát Áo sử dụng Body worm camera của Zepcam

Vừa qua, cảnh sát ở 2 thủ đô Vienna và thành phố Salszurg (Steiermark) đã chọn máy quay Body Worm của Zepcam cho đội ngũ nhân viên tuần tra của họ.

Zepcam Technology Demo sản phẩm tại Cisco Live Berlin

Zepcam Technology Demo sản phẩm tại Cisco Live Berlin

Zepcam showcases her products and technologies at Cisco Live 2016 in Berlin. Cisco Live is Cisco's premier event for IT professionals worldwide.