• ZEPCAM T1
    ZEPCAM T1 là loại máy quay nhỏ gọn gắn người, thường được sử dụng cho lực lượng an ninh, tính năng chống nước, chông bụi, thời gian ghi lên đến 9 giờ.
  • ZEPCAM T1 XT
    ZEPCAM T1 XT là loại máy quay nhỏ gọn gắn người, thường được sử dụng cho lực lượng an ninh - quốc phòng, tính năng chống nước, chông bụi, thời gian ghi lên đến 9 giờ.
  • ZEPCAM T1 LIVE
    ZEPCAM T1 LIVE là loại máy quay nhỏ gọn gắn người chuyên dụng với tinh snawng Live streaming video, thường được sử dụng cho lực lượng an ninh - quốc phòng, tính năng chống nước, chống bụi, truyền tín hiệu hình ảnh về trung tâm…
Copyrights 2014 & All Rights Reserved by SenVietSystem, Design by LightJSC.